Strefa video

Informacje dla rodzica

Kierunki kształcenia

W Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych mieszczą się dwa typy szkół: