Strefa video

Informacje dla rodzica
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Fakultety- przygotowanie do matury

 

 

 

 

Nowy film promocyjny ZSSB 

 

 Zdawalność egzaminów kwalifikacyjnych w zawodach w naszej szkole

 

Technik Samochodowy -

m.12-Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych - 92%

 

 

Technik mechanik-

m.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających - 96%

 

 

 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa -

 

m.12-Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych - 90%

 

 

 

 

manekin challenge ZSSB

 

 

 

 

 

Artykuły

Kurs przygotowawczy z matematyki

2018-10-23

Instytut Matematyki Politechniki Częstochowskiej kolejny raz organizuje kurs przygotowawczy z matematyki dla kandydatów na studia techniczne i matematyczne. Zakres tematyczny kursu odpowiada aktualnym wymaganiom maturalnym poziomu podstawowego i rozszerzonego. 

 

Kurs rozpocznie się 17 listopada 2018r. 

Udział w zajęciach jest dla uczniów bezpłatny.

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWO – BUDOWLANYCH

2018-10-22

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWO – BUDOWLANYCH

Podział zajęć dydaktycznych na półrocza:

 • Półrocze I – dla klas I, II, III od 03.09.2018 r. do 31.01.2019 r.

dla klas IV od 03.09.2018 r. do 21.12.2018 r.

 • Półrocze II – dla klas I, II, III od 01.02.2019 r. do 21.06.2019 r.
  dla klas IV od 02.01.2019 r. do 26.04.2019 r.

Ferie i przerwy świateczne:

 • Zimowa przerwa świąteczna od 24.12.2018 r. do 01.01.2019 r.

 • Ferie zimowe od 11.02.2019 r. do 24.02.2019 r.

 • Wiosenna przerwa świąteczna od 18.04.2019 r. do 23.04.2019 r.

 • Ferie letnie od 24.06.2019 r. do 31.08.2019 r.

 

Terminy wystawiania ocen śródrocznych i rocznych:

 • Półrocze I – dla klas I, II, III do 25.01.2019 r.

dla klas IV do 17.12.2018 r.

 • Półrocze II – dla klas I, II, III do 17.06.2019 r.

dla klas IV do 15.04.2019 r.

Spotkania z rodzicami:

Półrocze I:

 • klasy I 11.09.2018 r. zebranie wychowawców z rodzicami

 • klasy II,III, IV 18.09.2018 r. zebranie wychowawców z rodzicami

 • klasy IV 14.11.2018 r. zebrania wychowawców z rodzicami wraz z konsultacjami (powiadomienie o proponowanych ocenach za I półrocze)

 • klasy II,III, IV 17.12.2018 r. zebrania wychowawców z rodzicami wraz z konsultacjami (powiadomienie o proponowanych ocenach za I półrocze)

Półrocze II:

 • klasy I,II,III 14.03.2019 r. zebranie wychowawców z rodzicami wraz z konsultacjami

 • klasy IV 14.03.2019 r. zebrania wychowawców z rodzicami wraz z konsultacjami (powiadomienie o proponowanych ocenach za II półrocze)

 • klasy I,II,III 20.05.2019 r. zebrania wychowawców z rodzicami wraz z konsultacjami (powiadomienie o proponowanych ocenach za II półrocze)

 

 

MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ PISANIA LISTÓW

2018-10-17
Powiększ zdjęcie

9 października 2018 r. rozpoczęliśmy obchody Międzynarodowego Tygodnia Pisania Listów. W tym czasie biblioteka szkolna zachęcała młodzież do refleksji nad tym sposobem komunikowania się. Dziś łatwiej jest wysłać SMS-a lub e-maila niż kopertę z kolorowym znaczkiem i ręcznie zapisaną kartką w środku. Dlatego też w domowych skrzynkach częściej znajdujemy rachunki, reklamy i urzędowe pisma niż prywatną korespondencję.

Prezentacja książki „Częstochowianie w marszu do niepodległej”

2018-10-21
Powiększ zdjęcie

W dniu 18 października w Sali Reprezentacyjnej Ratusza odbyła się prezentacja książki pt. „Częstochowianie w marszu do niepodległej” pod redakcją Pana Ryszarda Stefaniaka - Zastępcy Prezydenta Miasta Częstochowy oraz Pana Rafała Piotrowskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych. Publikacja wydana została z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości i ma na celu przybliżenie społeczeństwu Częstochowy wkładu obywateli naszego miasta w odrodzenie się wolnej Ojczyzny po 123 latach niewoli.

Wycieczka do Zakładu ZF w Częstochowie

2018-10-21

W dniu 18 października uczniowie klasy IIC Technikum Samochodowego mieli możliwość odbyć wycieczkę przedmiotową do Zakładu ZF w Częstochowie przy ul. Rolniczej. Wycieczka była możliwa dzięki życzliwości Dyrekcji Zakładu oraz Pani Marcie Nocuń z Działu HR, która przygotowała program wizyty w Zakładzie. Podczas pobytu w Zakładzie uczniowie, w trakcie prezentacji prowadzonej przez Panią Nocuń , zapoznali się z zakresem produkcji w częstochowskim ZF, systemami bezpieczeństwa pracy oraz możliwością odbywania praktyk szkolnych i podjęcia pracy zawodowej. Następnie uczniowie pod opieką pracowników zakładu zapoznali się z całym cyklem produkcyjnym poduszek powietrznych stosowanych w pojazdach samochodowych i metodami kontroli jakości. Zobaczyli również próbę odpalenia poduszki powietrznej w nowym laboratorium na terenie Zakładu i analizę komputerową próby. Po przerwie obiadowej pracownicy Centrum Inżynieryjnego przedstawili nowe rozwiązania konstrukcyjne projektowane w Zakładzie, związane z poduszkami powietrznymi i pasami bezpieczeństwa. Opiekunami młodzieży podczas wycieczki byli Beata Kołodziejska oraz Jarosław Jaśkiewicz, który zorganizował wyjście młodzieży.

Klub Akcji Katolickiej na Jasnej Górze

2018-10-01
Powiększ zdjęcie

W dniu 22 września 2018 r opiekunowie Koła Wolontariatu Akcji Katolickiej przy Zespole Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie wraz z wolontariuszami uczestniczyli w Pierwszej Narodowej Pielgrzymce Seniorów na Jasną Górę. Młodzież czynnie zaangażowała się w pomoc ludziom starszym. W trakcie pielgrzymki wolontariusze i opiekunowie zabezpieczali przejście z bazyliki do auli O. Kordeckiego oraz obsługiwali stoisko przy którym wydawana była kawa, herbata oraz słodkie przekąski.

,,Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start - doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie"

2018-10-17
Powiększ zdjęcie

W Zespole Szkół Samochodowo - Budowlanych odbywają się zajęcia z przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem nowego sprzętu tj. samochód osobowy marki Peugeot 208, np. Naprawa kół i ogumienia. Uczniowie sprawdzają ciśnienie w ogumieniu, porównują zmierzone wartości z wartościami zalecanymi przez producenta, sprawdzają wskaźniki TWI, wykorzystują montażownice do naprawy kół.

W swoich sprawozdaniach uwzględniają wszystkie te parametry oraz poznają zasady BHP i ekologii stosowane podczas naprawy kół i ogumienia.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy III D TS a zajęcia prowadził pan Dariusz Zalas. Z innymi klasami zajęcia prowadzą pan Bogusław Kurzelowski i pan Krzysztof Knop.

Wycieczka uczniów do Zakładów FIAT w Tychach

2018-10-17

W dniu 8 października 40 uczniów z klas IIb, IIa, IVc Technikum Samochodowego wyjechało do Tych w celu zwiedzania zakładu wchodzącego w skład koncernu Fiat Chrysler Automobiles (FCA) produkującej auta marki Fiat. Pierwszym punktem wycieczki było szkolenie BHP dotyczące zasad bezpieczeństwa w czasie pobytu na terenie Zakładu. Podczas pobytu w FCA uczniowie zapoznali się z historią Zakładu, rodzajem i wielkością produkcji oraz systemami bezpieczeństwa i jakości obowiązującymi w fabryce. Następnie zwiedzili wydziały produkcyjne modeli Fiat 500 i Lancia Y: spawalnię , lakiernię i wydział montażu wraz z linią odbioru gotowych samochodów. Opiekunami uczniów podczas wyjazdu byli nauczyciele przedmiotów zawodowych: J.Jaśkiewicz, B.Kołodziejska, K.Knop.

Dzień nauczyciela

2018-10-15
Powiększ zdjęcie

.

2018-10-15
Powiększ zdjęcie

W dniu 10 października 2018 roku uczniowie z klasy 3 c TS uczestniczyli w zajęciach z wykorzystaniem samochodu szkolnego marki Peugeot. Podczas zajęć z technologii elektrycznej prowadzonych przez nauczyciela przedmiotów samochodowych B.Kurzelowskiego uczniowie wykonywali ćwiczenia praktyczne. W trakcie ćwiczeń uczniowie sprawdzali za pomocą przyrządów diagnostycznych stan naładowania akumulatora oraz omawiali informacje znajdujące się na obudowie akumulatora.W oparciu o akumulator obsługowy znajdujący się na wyposażeniu szkoły uczniowie dokonywali pomiarów gęstości elektrolitu z wykorzystaniem refraktometru.

B.K

Szczęśliwa „Droga do sukcesu”.

2018-10-15
Powiększ zdjęcie

Od niecałego roku nasza szkoła prowadzi projekt pod tytułem „Droga do sukcesu”. Dokładnie trzy tygodnie temu nasi uczniowie wyjechali na praktyki do Portugalii. Wyjazd był finansowany w 100% z programu PO WER. Podopieczni mieli zapewnione pełne wyżywienie, staż w zakładach pracy i wycieczki krajoznawcze. Pomiędzy uczniami powstała niesamowita więź. Przez cały ten okres czasu wszyscy byli zżyci ze sobą jak rodzina. Z pracodawcami porozumiewali się językiem angielskim, ale także uczyli się nawzajem ojczystych języków. Niektórzy uczniowie zechcieli wyrazić swoje opinię:
~”Pobyt tutaj był sprawdzianem naszej wiedzy technicznej oraz języka angielskiego, których dotychczas uczyliśmy się na zajęciach praktycznych oraz w szkole. Wracamy do Polski bogatsi o nowe doświadczenia oraz umiejętności.”

Warsztatach w SP 14 w Częstochowie

2018-10-08
Powiększ zdjęcie

We wtorek 2 października 2018r. w szkole podstawowej nr 14 im. H. Sienkiewicza w Częstochowie, miało miejsce bardzo ciekawe wydarzenie. Delegacje uczniów częstochowskich szkół, wzięły udział w warsztatach związanych ze 100- leciem Niepodległości pt.: „100 Niepodległych- znanych i nieznanych”. Uczniowie mali i duzi, malowali koszulki poświęcone osobom, których krótkie biogramy wylosowali. Najmłodsi uczniowie wzięli też udział w pracach, w trakcie których powstały biało- czerwone wiązanki kwiatów. Spośród wszystkich stworzonych prac- koszulek wybrano najlepszą, która miała być przekazana prezydentowi Częstochowy. Następnie uczestnicy warsztatów wysłuchali koncertu chóru i zespołu muzycznego uczniów, z Jasnogórskiej Publicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I-go Stopnia w Częstochowie. Na zakończenie warsztatów, nauczyciele i uczniowie, udali się na Grób Nieznanego Żołnierza, w Alei H. Sienkiewicza, i tam złożono kwiaty. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy III a TS: Magdalena Januszko i Magdalena Strycharska, pod opieką p. Aleksandry Kuśmirek. Przez cały czas trwania warsztatów obecny był też pan dyrektor Jacek Grzegorzewski.

Konferencja na Jasnej Górze

2018-10-08
Powiększ zdjęcie

18 września 2018r. na Jasnej Górze, w Sali św. Jana Pawła II odbyła się konferencja w ramach projektu „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”. W trakcie konferencji zaprezentowano cele projektu, wystąpili zaproszeni goście konferencji. Wykładom i przemówieniom towarzyszyło zaprezentowanie prac przedszkolaków i podsumowanie konkursu na okładkę śpiewnika patriotycznego. Przedstawiono propozycje scenariuszy lekcji, na temat wydarzenia z 4 listopada 1918r. W trakcie konferencji wystąpił również chór Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego. W konferencji brali udział dyrektorzy i nauczyciele częstochowskich szkół i szkół z powiatu częstochowskiego. Zespół Szkół Samochodowo- Budowlanych w Częstochowie reprezentowali dyrektor szkoły pan Jacek Grzegorzewski i nauczyciel Aleksandra Kuśmirek.

WYJAZD INTEGRACYJNY KLAS PIERWSZYCH W JURA PARK BISKUPICE

2018-10-06
Powiększ zdjęcie

W dniach 27.09.2018 i 28.09.2018 uczniowie klas pierwszych technikum oraz branżowej szkoły pierwszego stopnia wraz z wychowawcami wzięli udział w wyjeździe integracyjnym zorganizowanym w Jura Park Biskupice. W czasie pobytu młodzież zrealizowała program obejmujący zajęcia szkoleniowo – sportowe które obejmowały: rzut do tarczy bronią białą, strzelanie z broni pneumatycznej, przeciąganie liny, naukę strzelania z łuku, przeciąganie auta terenowego, bieg w workach na czas. Po zajęciach sportowych był czas na wspólne biesiadowanie przy kiełbasce z ogniska i żurku. Organizatorem wyjazdu była pani Ewa Jura, a opiekę sprawowali panie Irena Kuzior, Agnieszka Bugara, Anna Sosnowska, Katarzyna Sosnowska, Beata Kołodziejska, Ewa Kublik oraz panowie Paweł Poliszewski, Tomasz Kłosowski.CZYTANIE DROGĄ DO NIEPODLEGŁEJ

2018-10-06
Powiększ zdjęcie

01 października 2018 r. w Zespole Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie obchodzono Ogólnopolski dzień głośnego czytania.

W tym roku „Mądra szkoła czytała uczniom” wybrane teksty literackie dotyczące walki o wolność z okazji uczczenia 100- lecia odzyskania Niepodległości. Hasło przewodnie brzmiało: CZYTANIE DROGĄ DO NIEPODLEGŁEJ”.

DZIEŃ CHŁOPAKA W BIBLIOTECE

2018-10-06
Powiększ zdjęcie

28.09.2018 r. obchodziliśmy Dzień Chłopaka przypadający na 30.09.2018 r. (niedziela). Z tej okazji w naszej bibliotece szkolnej - jak co roku - został zorganizowany konkurs czytelniczy. Uczniowie odpowiadali na pytania umieszczone w wybranych książkach. Za prawidłową odpowiedź każdy z chłopaków otrzymał nagrodę niespodziankę. Można było wylosować breloczek, długopis, smycz lub przypinkę.